Google PlusFacebookYoutube
Денонощен телефон за спешни случаи: 0897/946 705
Ида Вет
Ветеринарната клиника на град Плевен

Ветеринарна аптека

Към Ветеринарната клиника е открита и аптека, която отпуска готови ветеринарномедицински форми, основно за профилактика на вътрешни и външни паразити, хранителни добавки, специфични лекарства за сърдечна, бъбречна дисфункция, както и антибиотици за продължаващо /домашно/ лечение.

Също така предлага и пълна гама от препарати за селскостопански животни с цел улеснение на наши клиенти занимаващи се с продуктивни животни и птици.