Google PlusFacebookYoutube
Денонощен телефон за спешни случаи: 0897/946 705
Ида Вет
Ветеринарната клиника на град Плевен

Образна диагностика

 

Дигитална рентгенография

Клиниката разполага с т.нар. индиректна дигитална рентгенография (CR X-raysystem), което ни позволява да работим изключително бързо при максимално качество.

Стремежа на екипът работещ с тази диагностика е всяка рентгенова снимка да е в правилната проекция и с перфектно качество.Използваната рентгенова уредба е сертифицирана и одобрена за експлоатация от АЯР/Държавна агенция по ядрено регулиране/, което гарантира максимална степен на сигурност, както за пациентите така и за работещите в тази среда.

Лекарите от клиниката са с лицензии за работа с източници на йонизиращо лъчение, като са изкарали съответните курсове и периодични медицинскипрегледи.
Ако сте изпратени от лекуващия си лекар за снимка при нас, моля първо запазете час по телефона.

ВАЖНО! Макар и рядко, за изпълнението на някои специфични проекции (снимки на глава, снимки за дисплазия, болезнени фрактури, агресивни кучета или котки) се налага пациента да се успокой предварително (лека упойка). Как протича самата процедура ще Ви бъде обяснено подробно на място.

Ехографско изследване на коремна кухинаКлиниката е оборудвана с ехограф, което ни дава възможност неинвазивно да прегледаме и оценим всички вътрешни органи - без да се налага да се упоява пациента, без болка и без стрес.Ехографското изследване е уникално по рода си защото ни дава ценна клинична информация не само за формата, структурата и размера на органите, но и за тяхната функция.

Незаменимо изследване при болести свързани с работата на черния дроб и бъбреците; при всяко съмнение за туморно заболяване в областта на корема; за установяване и проследяване на нормална и патологична бременност.

Ако сте изпратени от Вашия личен лекар за ехографско изследване при нас, задължително запишете по телефона час предварително.